Història

El Col·lectiu de Professionals del Treball Comunitari és un procés en el que un grup de professionals del treball comunitari inicien un viatge a la recerca de col·laboració, reflexió conjunta, de respostes i eines però, i especialment, d’autoafirmació i millora d’una professió.

L’any 2009, un grup de tècniques de Plans de Desenvolupament Comunitari (PDC) de Barcelona constatem la necessitat de compartir inquietuds, dificultats, així com il·lusions per la tasca que veníem desenvolupant.

D’aquella necessitat, es gestà l’organització de la I Trobada Autogestionada de Tècnics i Tècniques Comunitàries de PDC de la ciutat de Barcelona, el 16 d’abril de 2010. L’objectiu com a grup generador i regenerador es va complir: La llavor per trencar amb l’aïllament, per començar a ser coherents amb el treball conjunt, per nodrir-nos d’idees i noves metodologies i començar a construir el nostre espai havia arrelat: havíem començat a compartir.

Com a resultat de la I Trobada van sorgir diferents iniciatives per donar continuïtat al Grup: propostes relacionades amb la necessitat d’organitzar sessions d’intercanvi d’experiències i eines per a la millora de la nostra intervenció professional i la necessitat de treballar en la definició i concreció de les funcions i tasques dels i les tècnics/ques comunitaris/es dels PDC.

Al 2011 el grup s’amplia a tots els altres companys i companyes dels PDC de Catalunya, fruit de la convergència amb el procés d’autorganització dels tècnics de PDC dels barris d’habitatge social. Aquesta obertura va permetre reforçar el Grup i comptar amb una participació diversa i enriquidora de professionals de diferents indrets del territori català.

El 25 de novembre de 2011 realitzem una IIa Trobada amb companyes de tot el territori per contrastar la tasca feta, fer diagnosi de la situació i apuntar línies de treball. I ens proposem fer un treball rigorós amb l’objectiu de poder delimitar la càrrega horària i les tasques que els professionals poden i han d’assumir; i una proposta sobre aspectes metodològics i conceptuals dels Plans de Desenvolupament Comunitari, així com reculls d’eines i bibliografia.

Durant el 2012 es realitza una tasca interna d’organització, definició i cerca d’aliances amb altres col·lectius amb membres de la comunitat acadèmica, etc. I ens proposem realitzar la Jornada com a Col·lectiu de Professionals del Treball Comunitari de Catalunya. Aquesta jornada resulta ser tot un èxit de participació ( al voltant de 130 participants) i una espurna que ens anima a constituir-nos com entitat i a seguir treballant.

A l’abril de 2013 ens constituïm com a associació i consolidem un grup motor de persones que s’encarreguen de tasques de comunicació, relacions i organització d’ activitats. Comencem a fer els “Cafè-Tertúlia” i els “Intercanvis formatius d’Experiències”.

Durant el 2014 hem continuat realitzant activitats formatives i de diàleg, movent-nos pel territori per apropar-nos a experiències com la del Consorci Social de la Garrotxa, a espais com Can Batlló per conversar sobre el vincle entre el Treball Comunitari i els moviments socials. També hem començat a treballar amb el Col·legi de Treballadors Socials i hem participat en l’eix de Govern Local, Participació i Transparència de Guanyem.

Pel 2015 estem preparant una IIa Jornada que esperem que tingui la mateixa bona acollida de la primera, i moltes fites noves per consolidar el Col·lectiu de Professionals del Treball Comunitari de Catalunya.