Activitats

Els Cafè-tertúlia i els debats són una iniciativa del Col·lectiu de professionals del treball comunitari de Catalunya. Són espais oberts i horitzontals, pensats per afavorir el diàleg entre els seus participants i compartir coneixement al voltant d’un tema d’interès relacionat amb la pràctica del treball comunitari.

Els Intercanvis Formatius d’Experiències s’organitzen per poder compartir informació, idees, projectes, bones pràctiques, així com experiències que no han estat tant positives però que han suposat un aprenentatge; sobre una experiència concreta que ens presenten els seus protagonistes. És un espai clau, marcat com a objectiu pel grup motor des dels seus inicis.