Experiències de Treball Comunitari als Serveis Socials

923470_494753813967454_462176348_nEl cafè tertúlia del mes de gener, organitzat conjuntament amb el Col·legi de Treball social de Catalunya, versava sobre el Treball comunitari als Serveis Socials. Amb aquesta activitat, volíem generar reflexió al voltant dels reptes, dificultats i oportunitats que trobem en l’impuls d’experiències de treball comunitari des dels serveis socials bàsics.

S’encetava el debat amb el relat de l’experiència del municipi de Gavà on, des de fa uns anys, han treballat intensament per incorporar el Treball comunitari als serveis socials d’atenció primària. En el seu cas va implicar la reorganització dels professionals i de la seva manera d’entendre i intervenir davant les situacions socials.

Seguia l’experiència del Centre de Serveis Socials de Poblesec (Barcelona), la clau de la seva aposta ha estat poder tenir un equip estable en el sí del CSS i apostar molt pel treball interdisciplinari i, com en el cas de Gavà, difuminar fronteres entre perfils professionals.

I des del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa destacaven que cal diferenciar entre la perspectiva comunitària d’un professional de serveis socials i els professionals del Treball comunitari. Cal treballar per complementar i entrelligar ambdues mirades.

La presentació de les experiències de Gavà, Poblesec (Barcelona) i la Garrotxa contribueixen a generar un debat ric i interessant entre les i els professionals presents a la tertúlia.

Si vols llegir més sobre les experiències i el debat, pots descarregar el document descarregable Cafè-tertúlia gener. Treball Comunitari i Serveis Socials